Adatkezelés-régi

Adatkezelési szabályzat a www.njoylife.hu oldalhoz

I. Bevezetés
1. Az Adatvédelmi Tájékoztató információt nyújt a Szolgáltató adatkezelésének feltételeiről, továbbá a Felhasználók jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
2. Az adatvédelem részletes szabályait a 2011.évi CXII. törvény tartalmazza.

II. Az adatok kezelője
www.njoylife.hu honlap két tulajdonosa:
Bakonyi Anna
szül: Budapest, 1986.12.18.
cím: 1025 Budapest, Józsefhegyi utca 26/b
panni@njoylife.hu

Bene Márton
szül: Budapest, 1986.10.01.
cím: 1025 Budapest, Józsefhegyi utca 26/b
marci@njoylife.hu

III. Adatkezelés

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy személyes adataikat, a regisztrációkor adott írásbeli beleegyezésük alapján kezeli. 

2. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kapcsolattartási e-mail cím, számlázási cím, Youtube-on regisztrált e-mail cím.

3. Adatkezelés célja: a Szolgáltató által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatás teljesítése.

IV. Adattovábbítás

1. A Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat online fizetés lebonyolítása céljából harmadik személy részére továbbítani (meghatározott személy részére hozzáférhetővé teszi).

2. A továbbított adatok köre: a vásárolt szolgáltatás díja és az ehhez tartozó tranzakció azonosítója.

3. Az adattovábbítás célja:  fizetés végrehajtása, számla kiállítása.

4. A Szolgáltató nem jogosult a fenti célon felül a Felhasználó adatait harmadik fél számára átadni.

V. E-mail címek felhasználása

1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail címek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésre.

2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Youtube-on regisztrált e-mail cím pedig feltétele a szolgáltatás igénybevételének.

3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy a SZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

4. A regisztráció során megadott e-mail címekre a Szolgáltató hírlevelet küldhet. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a levél alján lévő link segítségével, vagy jelezheti leiratkozási szándékát e-mailben.

VI. Felhasználó jogai

1. A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól, hogy adjon felvilágosítást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. 

2. A fenti kérelmet e-mailben az info@njoylife.hu címre küldheti a Felhasználó.

3. A Szolgáltató legkésőbb a kérelem beérkezésétől számítva 30 napon belül köteles eleget tenni ennek. 

4. Amennyiben a Szolgáltató a kérelmet nem teljesíti, szintén 30 napon belül írásban küldi el indoklását a Felhasználónak.