SZF

Tökéletes Test Program Szerződési Feltételek (továbbiakban SZF) 

 

I. Bevezetés
1. Jelen SZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.njoylife.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.

2. Jelen SZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.

3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

II.  Szerződő felek:

Szolgáltató:

Szolgáltató neve: Bakonyi Anna Teréz    

Szolgáltató székhelye: 1025 Budapest, Józsefhegyi utca 26/b

Szolgáltató e-mail címe: info@njoylife.hu

Szolgáltató nyilvántartási száma: 50936001 

Szolgáltató adószáma: 67909951-1-41 

Szolgáltató kapcsolattartója: Bakonyi Anna Teréz, Bene Márton Zoltán

Felhasználó:

a Szolgáltató jelen SZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

III. A Tökéletes Test Program alá tartozó Szolgáltatások a www.njoylife.hu honlapon (továbbiakban: Szolgáltatás) és az igénybevétel, hozzáférés részletei:

1. 10 hetes program tartalma:

Bronz csomag:
- 1-5. hétben: 2 erősítős és 2 jóga
- 6-9. hétben 1 erősítés, 1 jóga, 1 kondicionálás, 1 futás
- 10 hét: regeneráció
- Ezen kívül utazós edzésterv PDF, Étrend irányvonalak és bevásárlólista PDF, 5 meditációs gyakorlat valamint 4 utazós jóga videó.

Ezüst csomag: 
Bronz csomag + egy alkalom személyes/skype-os étrend konzultáció a program előtt. Időpontegyeztetés szükséges.

Arany csomag:
Ezüst csomag + A program előtt és az ötödik héten 1-1 személyre szabott összevont mozgás és étrend konzultáció Pannival vagy Marcival a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Időpont egyeztetés szükséges.

Esküvői csomagok:  BRONZ esküvői az alapprogram 15.000 Forint, az EZÜST esküvői az alap+ egy étrend vagy mozgás vagy esküvőszervezés konzultáció 22.000 Forint, az ARANY esküvői pedig az ezüst+ 1 alkalom személyes (vagy skype-os) étrend+mozgás összevont, valamint 1 alkalom esküvőszervezés konzultáció 30.000 Forint. Időpontegyeztetés szükséges. 

2. A Megrendeléssel Felhasználó jogot szerez az edzésekről és jógákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésére. Ennek feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltató részére egy www.youtube.com-on regisztrált e-mail címet a megrendelésében megadjon.

3. A Felhasználó a Programhoz tartozó PDF-eket e-mailben kapja meg a Szolgáltatótól, az általa megadott, valós e-mail címre. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által tévesen megadott adatokért, az esetleg visszapattanó e-mailekért.

4. A Szolgáltató a Felhasználó részére minimum 6 hónapig hozzáférést biztosít a Program részét képező videós és írásos tartalmakhoz.

5. 2016. decemberi megrendelés esetén: A Felhasználó december 31-ig megkapja a PDF-eket, valamint a hozzáférést a honlaphoz. Az első 5 hétre vonatkozó videókhoz való hozzáférést 2017. január 2-án. A második 5 hétre vonatkozó videókhoz való hozzáférést pedig legkésőbb január 31-én. Januári megrendelés esetén: a Felhasználó az első öt heti videót valamint a PDF-ekhez való hozzáférést a fizetés beérkezésétől számított 24 órán belül megkapja, a második 5 hétre vonatkozó anyagokat pedig január 31-ig. 2017. februári és későbbi megrendelés esetén a fizetés beérkezésétől számított 24 órán belül kézhez kapja az egész 10 hetes anyagot.

6. A sima ezüst és az arany csomagok megrendelőinek a Szolgáltató ajándékba ad egy alkalom fotózást.  A program után Budapesten vagy Szentendrén Kovács Sára készít a résztvevőről portrékat, 10 retusált képet kap digitálisan a résztvevő. A fényképezésen való részvétel nem kötelező. Pénzre nem váltható. Időpontegyeztetés szükséges.
Az esküvői csomagot megrendelőknek kedvezményes párfotózást biztosít Kovács Sára fényképész: párfotózás választható helyszínen (Budapesten kívül utiköltség térítéssel) kb 2 óra időtartamban, 25 retusált képpel digitálisan 25.000.- Forint. Érdemes, hogy a nagy napon már minden könnyen menjen!

IV. A megrendelés menete

1. A Szolgáltató által nyújtott Tökéletes Test Program Szolgáltatás igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlapon történő regisztrációs/megrendelő űrlapot kitöltötte, elfogadva a SZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárulását adva az adatai kezeléséhez.

2. Regisztráció/Megrendelés
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő Regisztráció/Megrendelés űrlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációs adatai módosítását, törlését.

3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult, a III. pontban részletezettek szerint.

V. Árak és fizetés módja

1. A szolgáltatás érvényes ára a honlap „Szolgáltatások” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult ezt bármikor egyoldalúan módosítani. Ennek közzététele szintén a Szolgáltatások menüpont alatt történik. A módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért  a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. 

A Tökéletes Test Program bevezető ára 2016.december 5-31. közötti megrendelés esetén: 13.000.- Forint
Ezen felül a Felhasználót más költség nem terheli. 2017. január 1-től kezdve a program ára 15.000.- Forint (bronz) 22.000 .- Forint (ezüst) 30.000.- Forint (arany).

Választható 5000.- Forintért kiegészítő adomány doboz. Valamint 10.000 Forintért 2 alkalom személyes/skype konzultáció.

2. A fizetés menete
A Megrendelés elküldése után 24 órán belül a Szolgáltató a megrendelőben megadott e-mail címre a Felhasználónak visszaigazolást valamint egy Proforma számlát állít ki, melynek fizetési határideje 3 munkanap. Az összeg a Szolgáltató számlájára való beérkezését követően 24 órán belül a Felhasználó megkapja a számlát, valamint a belépéshez szükséges jelszót és a PDF-eket. A további hozzáféréseket pedig a III. pontban részletezettek szerinti ütemezésben.

A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg, az általa megadott e-mail címre. (a Szolgáltató a www.szamlazz.hu programon keresztül hivatalos e-számlát állít ki.) A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Az esetleges Felhasználó postafiókjában és beállításaiban fennálló hibákért, kézbesítési akadályokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni.

VI. A szolgáltatás igénybevételének időtartama, feltételei,  felmondás lehetősége

1. A sikeres fizetéssel a Felhasználó jogot szerez a Tökéletes Test Programhoz való hozzájutáshoz, legalább 6 hónap időtartamban, a III/2 és III/5. pontban kifejtettek szerint.

2. A Felhasználónak rendelkeznie kell az alábbiakkal:
- Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb.)
- A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Explorer, stb.)
- A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)
- Működő, a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá valamilyen adatátviteli közeggel (vezetékes, bluetooth, stb.) kapcsolt hangszóró
A Szolgáltató nem felelős a fentiek hiányából/meghiásodásából fakadó problémákért.

3. A Felhasználónak jogában áll a vásárlástól számítva 14 napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ez esetben a regisztrációja törlésre kerül, a kifizetett összeget pedig a Szolgáltató visszatéríti.

4. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

VIII. Vegyes rendelkezések

1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a vásárlástól számított 14 napon kívül elállásra nem jogosult, pénz visszaigénylésre nem jogosult. 

2. Jelen SZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe. Szolgáltató javasolja orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzését.

4. Jelen SZF elfogadásával a Felhasználó elismeri, a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót ért bármiféle sérülés esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben semmiféle követelést, igényt nem támaszt.

5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen SZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon való közzététellel válik hatályossá.

6. A www.njoylife.hu honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.